9:00h a 13:00h

15:00h a 17:00h

Santa Joaquima de Vedruna, 2

43800 Valls

977 600 452

vedrunavalls@vedruna.cat

Educació primària

Avançant en el procés d’aprenentatge

(DE 6 A 12 ANYS)

Desenvolupant capacitats

En aquesta etapa s’adquireixen les habilitats i competències aplicables a la vida quotidiana i es potencien els bons hàbits organitzatius i de treball que facilitaran la seva futura formació? personal i intel·lectual.
Per assolir les competències combinen diverses metodologies i incorporem les tecnologies per a l’aprenentatge i la comunicació.

La nostra escola es defineix com una escola catalana. En totes les activitats i en l’àmbit de les relacions interpersonals, el català és la llengua vehicular. També s’utilitza el castellà en les hores marcades pel Currículum.
Donem especial importància a l’aprenentatge de la llengua estrangera. Amb el projecte AICLE i l’auxiliar de conversa, potenciem la utilització de l’anglès com a llengua de comunicació en diferents àrees curriculars.

Utilitzem la metodologia Jumpmath analitzant els conceptes matemàtics des de diferents punts de vista, i proposant petits reptes que permeten avançar cada alumne amb el seu propi ritme d’aprenentatge.

A través del treball per projectes combinem el treball cooperatiu i individual per assolir els coneixements. L’ús de les TIC té un paper molt important, així com aprendre a cercar informació de forma segura.

Apostem per l’educació artística, utilitzant hores complementàries per destinar-hi més hores. Creiem en la música i l’educació artística com a eines per una educació integral. També introduim el Teatre a Cicle Superior com a eina d’expressió.

Aprenem a gaudir de l’activitat física i la pràctica esportiva, per educar-los en salut i coneixença del seu propi cos, des del respecte i acceptació d’un mateix.

Treballem la cultura religiosa des d’una perspectiva global, fent incidència en l’educació en valors.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website