9:00h a 13:00h

15:00h a 17:00h

Santa Joaquima de Vedruna, 2

43800 Valls

977 600 452

vedrunavalls@vedruna.cat

Projectes

PROJECTES QUE DONEN VALOR AFEGIT

null

Projecte STEAMcat

Iniciem amb molta il·lusió aquest projecte d’innovació que ha de generar
nous reptes metodològics i tecnològics que afavoreixin un aprenentatge més
transversal. Un dels seus objectius és posar èmfasi en la participació de les nenes, per augmentar les vocacions tecnològiques, en enginyeria i matemàtiques.

null

Programa Auxiliars Conversa

Ajornem la bona experiència de tenir una auxiliar de conversa a la nostra escola fins que sigui possible. Esperem ben aviat poder tornar a complir els objectius que ens proposem:

– Incorporar un input lingüístic molt important en el dia a dia de l’escola.

– Realitzar sessions de conversa en petits grups.

– Motivar els alumnes per expressar-se i fer-se entendre.

-Conèixer altres cultures a través de l’experiència de l’auxiliar.

-Tenir un suport oral en les diferents classes d’Art, Science i Anglès

-Oferir una extraescolar de speaking aprofitant el migdia.

null

Itinerari Psicopedagògic

L’Itinerari psicopedagògic té com a objectiu principal «acompanyar el creixement personal dels  alumnes adaptant-nos a les capacitats i possibilitats de cadascú». Aquesta proposta pren forma a partir d’un seguit d’actuacions seqüenciades en les diferents etapes educatives al llarg de la vida escolar tenint present el procés evolutiu i maduratiu.

En aquest itinerari hi ha actuacions concretes vinculades a:

-La detecció precoç, sobretot en educació infantil i primers cursos de primària, on és molt important detectar allò que  pot  dificultar el procés d’ensenyament–aprenentatge de l’alumnat.

-El coneixement de les capacitats cognitives i acadèmiques mitjançant proves.

-Les tècniques d’estudi i cohesió de grup.

Itinerari psicopedagògic

null

Jump Math

Jump Math és una metodologia per ensenyar les matemàtiques de forma motivadora als alumnes, ideada al Canadà i extesa mundialment. El seu procediment aconsegueix el màxim rendiment de tots els alumnes i es centra en la comprensió dels conceptes matemàtics analitzant-los des de diferents punts de vista, i proposant petits reptes que permeten avançar als alumnes.
Amb el mètode Jump Math, volem fer les classes de matemàtiques més dinàmiques i participatives per desenvolupar millor el pensament abstracte i trobar diferents maneres de resoldre problemes.

null

Google for education

Donem molta importància a l’ús de les noves tecnologies i a l’aplicació que poden tenir com a eina de suport i d’aprenentatge.
Utilitzem els dispositius Chromebook com a portàtils a l’aula, que funcionen amb el sistema operatiu Chrome de Google i les seves app’s orientades a l’educació per desenvolupar les competències tecnològiques del s. XXI.
Assignem un usuari google als nostres alumnes per així treballar amb les eines que ens ofereix. (Google Classroom, treballs compartits, presentacions, i moltes altres.)

null

Treball per projectes

EL treball per projectes és una metodologia que es basa a oferir eines que puguin ajudar als nens i les nenes a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors i dels seus encerts i d’aquesta manera també a aprendre a ser crítics. Aquests projectes tenen aplicació en el món real més enllà de l’aula i busquen crear una educació interdisciplinària amb significat.

null

Treball per ambients

Una tarda a la setmana ajuntem els nostres alumnes en 3 nivells (Intantil, 1r-3r i 4t-6è) i els oferim treballar diferents continguts de manera vivencial i significativa. Entre els ambients que poden triar trobem escacs, creativitat, emocions, llengües, matemàtiques, etc.
Treball ambients Infantil
Treball ambients Primària

null

Escola Verda

La nostra escola, va obtenir aquest distintiu el 2006, amb la voluntat clara d’estar al dia en els temes mediambientals que tenen influència en el vessant educatiu.
Aquest programa d’ESCOLES VERDES, no implica només al professorat, sinó als alumnes, pares i personal no docent de l’escola, a més, integra els diferents àmbits de l’escola (edifici, classes, passadissos, menjador, patis…).

null

Teatre

Incorporem el teatre en horari lectiu com a eina per potenciar l’expressió corporal i el llenguatge no verbal.

null

Conveni Vedruna-Catalunya amb Sant Joan de Déu

Les escoles Vedruna de Catalunya i l’Hospital Sant Joan de Déu participen en un projecte conjunt de detecció de possibles trastorns d’aprenentatge en edats primerenques, ?per tal de poder intervenir el més aviat possible en l’alumnat i evitar així dificultats en l’adquisició dels aprenentatges acadèmics.Els trastorns que s’estudien són la dislèxia (dificultat en la lectura i escriptura), la discalcúlia (dificultat en el càlcul) i el TDAH (dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat).

null

Projecte DUNA

El Projecte DUNA s’adreça als infants de segon cicle d’Educació Infantil (3-6 anys) i neix amb la voluntat de treballar els valors i les emocions a l’escola. Una educació en valors que és a la base d’una convivència veritablement humana, alhora que coherent amb el nostre model educatiu.

null

Robòtica Educativa

La Robòtica Educativa és un sistema d’aprenentatge interdisciplinar que fa ús de robots com a fil conductor transversal per potenciar el desenvolupament d’habilitats i competències en l’alumnat.
L’aprenentatge amb robòtica educativa és interdisciplinar perquè amb ella es treballen de manera simultània diferents àrees. Tot i que no són les úniques, s’acostumen a identificar les anomenades disciplines STEAM: ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques. Val la pena fer èmfasi en l’incorporació de l’art com a aspecte clau per generar innovació i creativitat en els processos.
Així mateix, la robòtica educativa possibilita treballar competències, actituds i comportaments concrets com el treball en equip col·laboratiu, la iniciativa, la presa de decisions, l’esforç, la tolerància a la frustració o l’autosuperació.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website